Monthly Archives - ספטמבר 2018

macOS Mojave

שלום לכם מנויים יקרים,שלושה וחצי חודשים לאחר ההודעה של Apple, יצאה סוף סוף הגרסה הסופית של מערכת ההפעלה החדשה macOS Mojave. העדכון כבר זמין ב- App Store. לפני התקנת המערכת, חובה יש להכין עותק של הקבצים על המחשב, בעזרת האפליקציה Time Machine. החידושים ב-MacOS Mojave: המערכת MacOS Mojave היא הגירסה ה-15 של Apple . הדגש המשמעותי ביותר בגירסה החדשה הושם על פיתוח macOS High Sierra. חלק מהיישומים של Mojave זהים לאלה של iOS. בשולחן העבודה של מערכת ההפעלה החדשה הופיעו יישומים כגון: מניות,...