סוגי העבודות המוצעות:

  • הערכה של תאימות החומרה הקיימת.
  • יצירת כונן התקנה על USB בעזרת התמונה המקורית ב-App Store ! יצירת גרסת מערכת הפעלה כרצונכם, או על פי המלצתנו, בהתאם ל”תצורת” הלקוח.
  • קביעת תצורה של מנהל האתחול –עם CLOVER בלבד.
  • הגדרת BIOS.
  • האתחול ייעשה על פי תצורת הלקוח.
  • לאחר התקנת MacOS, הפעלה מיידית של הסאונד, הרשת, והווידאו, בכניסה הראשונה.
  • הורדת ה-dumps כדי ליצור DSDT Differentiated System Description Table בודד עבור התצורה שלך.
  • הכנת תצורת האתחול הסופית.
  • התקנת / אתחול על HDD או SSD .
  • בדיקת תקינות המערכת וביצוע תיקונים קוסמטיים, במידת הצורך.

לאחר מכן, המחשב שלך יפעל כמו מחשב Apple מקורי.