Tag - google

גוגל יכולה להרוג את המערכת macOS שלכם !!!

שלום לכולם !!!גוגל יכולה להרוג את המערכת macOS שלכם ! הבעיה ידועה כבר יותר מיומיים . האינפורמציה לקחנו מכאןמה כדאי לעשות ? למחוק את העדכונים של גוגל ולתת את הזכויות לתיקיה הנוכחית. פקודות בטרמינל להכניס כל אחד בנפרד :sudo rm -R ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/ sudo touch ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate sudo chmod 444 ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate sudo rm ~/Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist sudo rm -R ~/Library/Caches/com.google.Keystone* sudo rm ~/Library/Preferences/com.google.Keystone.Agent.plistכדאי לעשות את זה כמה שיותר מהר !